Your browser does not support JavaScript!
首頁
華語教學組 Tổ giảng dạy Hoa ngữ

   近程目標:健全自營機制、申請境外招生資格、開設小班制華語基礎課程與文化體驗活動及輔導國際生考取華語證照。

Mục tiêu ngắn hạn: Trở thành một bộ phận độc lập, đủ trình độ chuyên môn để nhận sinh viên quốc tế, mở lớp Hoa ngữ và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hoá, và để giúp sinh viên quốc tế vượt qua kỳ thi năng lực Hoa ngữ.

中程目標:持續開設多元華語聽說讀寫課程、與各系科合作,蒐集專業華語課程開發資源、並推動華語教學相關研究及推動海外姊妹校華語文活動交流及設立海外華語教學中心。

Mục tiêu trung hạn: Tiếp tục mở các loại lớp Hoa ngữ, hợp tác với những ban khác nhau để thu thập tài liệu giảng dạy tiếng hoa với từng đối tượng cụ thể, tăng cường nghiên cứu việc dạy và học tiếng Hoa, tăng cường tương tác với các trường nuớc ngoài và thành lập trung tâm Hoa ngữ hải ngoại.

長程目標:開設多樣性專業華語課程、開發壯大線上教學規模、開設華語師資培訓班、建立中台灣技職體系華語教學資源與研究中心,進而成為技職華語教學典範。

Mục tiêu dài hạn: Cung cấp nhiều loại lớp khác nhau cho từng loại đối tuợng, mở rộng việc dạy học qua mạng, thành lập chương trình đào tạo giảng viên Hoa ngữ và xây dựng trung tâm nghiên cứu và tài nguyên giảng dạy Hoa ngữ.

瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 6606
Voice Play