Your browser does not support JavaScript!
首頁
沿革 ความเป็นมา

近年來,本校為提升國際化,積極配合國家「新南向政策」與「邁向華語文教育產業輸出大國計畫」,戮力招收外籍生,遂於107年2月1日將原語言中心證照組併入外語教學組,另設華語教學組,負責本校國際生華語訓練,提供各式華語課程與文化體驗活動,協助校國際生更融入在台學習生活,也招收境外華語學習人士,開設不同學季華語課程,推廣華語與華人文化。

 

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะยกระดับความเป็นนานาชาติ จึงให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” และ  “โครงการมุ่งสู่อุตสาหกรรมการศึกษาภาษาจีนเพื่อการส่งออกรายใหญ่” ด้วยการร่วมมือนี้จึงได้มีการเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาต่างชาติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเมื่อคำนึงถึงจุดนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2018 จึงได้มีการควบรวมศูนย์การสอบวัดระดับทางภาษาเข้ากับภาควิชาการศึกษาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งภาควิชาการศึกษาภาษาจีนขึ้น ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมภาษาจีนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนภาษาจีนและกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิตในไต้หวัน รวมถึงเปิดรับสมัครผู้เรียนจากต่างประเทศมาเรียนภาษาจีน  และจัดหลักสูตรที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

 

 
瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 2605
Voice Play