Your browser does not support JavaScript!
首頁
申辦業務 พันธกิจ

1.規劃開設本校國際生華語課程。

จัดหลักสูตรการศึกษาภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติ

2.辦理國際生華語證照輔導及推廣華語自學活動。

ดำเนินการและให้คำแนะนำเรื่องการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาจีน

3.輔導國際生華語。

ให้คำปรึกษาด้านภาษาจีนกับนักศึกษาต่างชาติ

4.兼辦華語學伴教學。

จัดโปรแกรมการเรียนรู้ด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน

5.行政事務及主管臨時交辦業務。

งานด้านธุรการและงานต่างๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชากำหนด

專案計畫人員:紀郁安

ผู้ดำเนินการโครงงาน: 紀郁安

電話:(04) 23924505 # 5168

โทรศัพท์:(04) 23924505 # 5168

 

 

 

瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 9052
Voice Play